Kar se Janezek nauči, to Janez zna – Vzgoja za Vrednote

Zakaj so vrednote pri vzgoji otrok tako pomembne 

Morda se ta tema nekomu zdi že obrabljena in prevečkrat načeta, a dejstvo je, da so vrednote zelo pomembne za naša življenja. Le zakaj? Enostavno zato, ker če se tega zavedamo ali ne, so ravno vrednote tiste, ki skozi naše vsakodnevne odločitve usmerjajo naša življenja. In bolj kot vrednote oziroma določena načela ponotranjimo že v otroštvu, boljše nam služijo v odraslem življenju. 

Včasih se starši tega premalo zavedamo, a kar se otrok tiče, resnično nosimo veliko odgovornost. Vzgojiti dobrega, samostojnega, odgovornega, samozavestnega, sočutnega in srečnega otroka ni mačji kašelj. Želimo mu posredovati tiste vrednote, v katere verjamemo sami, vsak starš pa ima svoj način, kako to narediti čim bolj uspešno. 

Sicer pa, vse kar vložimo v otroka se nam resnično obrestuje - nam, ki iz dneva v dan lepše bivamo z otroci, čez leta pa ugotovimo, da smo opravili dobro in še bolj pri otroku, ki je zapustil naše gnezdo in mu gre v življenju zelo dobro. 

Kot že vemo se otroci največ naučijo skozi zgled staršev, skozi skupno igro in skupen čas, ko kot goba vpijajo vse tisto, kar jim lahko damo. In manj časa kot imamo, manj kvalitetno je predajanje našega zgleda. 

A obstaja rešitev! 

Najprej se moramo vprašati, katere vse vrednote želimo v vzgoji poudarjati in koga oziroma kaj želimo, da otrok spoštuje. Ko pa imamo določene prioritete glede tega, se z otrokom vsakodnevno aktivno pogovarjamo o stvareh, katere želimo, da razume in o vrednotah, za katere želimo, da jih ponotranji. 

Izkoristimo lahko čas, ko skupaj z otrokom sedimo za mizo, čas med igro, med vožnjo, čas pred spanjem, ko beremo pravljice (ena izmed knjigic, ki vam lahko pri tem pomaga, je tudi pravljica Vsak si zasluži drugo priložnost) ali pa si namensko vzamemo nekaj časa ter se pogovorimo o stvari za katero želimo, da jo otrok prevzame, sprejme in ponotranji. Ob naslednji priložnosti pa vzamemo kako drugo načelo ali vrednoto in se pogovorimo o njej. Otroku tudi povemo, v kaj mi verjamemo in zakaj. Naj bodo tovrstni pogovori za otroka kot igra, naj bo zabavno in sproščujoče. 

Da vam bo vse skupaj še lažje je v nadaljevanju zapisanih kar 12 idej oziroma načel, ki so vam lahko v pomoč, če želite z otrokom načeti kvaliteten pogovor in ga opozoriti na stvari, za katere vi verjamete, da so v življenju in zanj pomembne. Izberite si le tista načela s katerimi se lahko tudi sami poistovetite. 

 • Kaj lahko storiš sedaj, ne odlaša na potem (vrednote: redoljubnost, delavnost, vztrajnost, disciplina, …). 

 • Z drugimi ravnaj tako, kot si želiš, da bi drugi ravnali s tabo (vrednote: spoštovanje, poštenost, odgovornost, sočutje, …). 

 • Ko si žalost-en/na, si pomagaj tako, da razmišljaš o lepih stvareh v tvojem življenju (vrednote: hvaležnost, domišljija, optimizem, ljubezen do sebe).

 • Verjemi, da lahko narediš oz. uresničiš vse, kar si zadaš (vrednote: zaupanje vase, samozavest, odgovornost za svoje življenje, …). 

 • Probleme rešuj tako, da ne prizadeneš ne sebe in ne drugih (vrednote: poštenost, sodelovanje, vljudnost, srčnost, empatija, …). 

 •  Ne norčuj se iz drugih otrok in ljudi, ker ne veš, kakšno je njihovo življenje (vrednote: srčnost, ljubezen, razumevanje, spoštovanje, …). 

 • Govori resnico in prijatelji ti bodo zaupali (vrednote: poštenost, prijateljstvo, odgovornost, …). 

 • Ti si ti, edinstvena oseba in ne poskušaj biti nekdo drug (vrednote: samospoštovanje, zaupanje vase, odločnost, zavednost, povezanost s sabo, …). 

 •  Si dovolj pogum-en/na, da se upaš postaviti zase in za šibkejše (vrednote: pogum, prijateljstvo, samozavest, pomoč drugim, …). 

 • Vsak dan se poskušaj naučiti nekaj novega (vrednote: volja do učenja in po napredku, disciplina, odgovornost, redoljubnost, …). 

 • Za vsakim dežjem posije sonce (vrednote: zaupanje – vase in v življenje, vztrajnost, optimizem, potrpežljivost, hvaležnost, …). 

 •  Vsak si zasluži drugo priložnost (po tem načelu je napisana tudi naša pravljica – Vsak si zasluži drugo priložnostostale vrednote, ki jih spodbuja to načelo: odpuščanje, prijateljstvo, poštenost, razsodnost, zaupanje v ljudi, srčnost, ljubezen, …).

Seznam lahko po svoje dopolnite, a zavedati se je potrebno, da ni dovolj o vrednotah le govoriti. V njih moramo verjeti, predvsem pa jih sami živeti. 

Za na konec je dodanih še nekaj konkretnih primerov dejavnosti, s katerimi lahko pri otrocih med prvim in šestim letom starosti spodbujamo spoštovanje oziroma razvijamo vrednote kot so: odgovornost, domišljija, spoštovanje, prijateljstvo, razumevanje kaj je prav in kaj narobe, samozavest, vljudnost, sodelovanje, pomoč drugim, poštenost, ljubezen in hvaležnost. 

Berimo pravljice: 

Le-te so nepogrešljiv vir možnosti za učenje in vzgojo. Bodimo resnično prisotni, berimo s srcem in skupaj uživajmo v pravljici. Po branju se pogovarjajmo o tem, kako se je kdo počutil; kdo je ravnal prav in kdo ne; kako bi ravnal naš otrok in kako mi. Vprašajmo ga ali se je kaj podobnega zgodilo tudi njemu. 

Mnoge od zgoraj navedenih vrednot nam pomaga pri otroku ponotranjiti tudi pravljica – Vsak si zasluži drugo priložnost.

Igrajmo se:

Izmislimo si situacijo ali pa uporabimo kakšno iz pravljice oz. risanke in jo odigrajmo skupaj z otrokom. Naj nam otrok konkretno pokaže, kako bi ravnal - npr. odstopil sedež starejšemu, poskušal potolažiti prijatelja, razveselil nekoga, se predstavil po telefonu, kako bi pozdravil, se poslovil, vprašal za pot … Otroci imajo zelo radi tovrstne simbolne igre (frizer, šola in vrtec, zdravnik, trgovina…), mi pa lahko vanje na zanimiv in lahkoten način vnašamo vsebine, za katere menimo, da so pomembne. 

Razvijajmo odnos do sebe: 

To storimo s spodbujanjem higiene – z rednim umivanjem rok, uporabo robčkov; z uvajanjem otroka v branje in spodbujanjem k temu, da vzljubi knjige; s prepevanjem pesmic, igranjem instrumentov in plesom. 

Razvijajmo odnos do (so)ljudi: 

Otroci bodo razvili spoštovanje do starejših ljudi, če bodo imeli priložnost druženja z njimi. Bodimo jim vzor in pomagajmo starejšim čez cesto, odstopimo sedež na avtobusu, ustavimo pred prehodom za pešce in če jih srečamo na cesti, jim namenimo nekaj svojega časa. 

Pogovarjamo se o tem kaj je prijateljstvo, pred spanjem naštejmo vse ljudi, ki jih imamo radi - najprej mi in nato k temu spodbudimo še otroka. 

Za krepitev vrednote »družina«, pa si oblikujmo družinske rituale (npr. branje pred spanjem, vsako sredo skupna peka palačink, otrok vedno za kosilo/večerjo pripravlja mizo, …) in se odločimo o skupnih družinskih aktivnostih za preživljanje prostega časa (npr. skupni sprehodi, igranje družabnih iger, vsak petek skupni ogled risank, kakšne oddaje ipd.). 

Razvijajmo odnos do stvari in okolja: 

Tega lahko spodbujamo s sprehodi v naravi; z opazovanjem letnih časov; tako, da ustvarimo naravni kotiček v stanovanju, kjer otroci razstavljajo stvari, ki jih najdejo v naravi; s pobiranje smeti na sprehodu in z ločevanjem odpadkov; z zalivanjem rož in s skrbjo za živali. 

Odnos do hrane razvijamo tako, da skupaj jemo obroke in sicer brez gledanja televizije; da se zahvalimo kuharju, ki je obrok pripravil; počakajmo z obrokom, da lahko vsi naenkrat začnemo jesti; obroke pripravljajmo skupaj z otrokom, pred obrokom pa se zanj zahvalimo. 

Glede igrač - spodbujamo otroka, da z njimi skrbno ravna ter jih sam pospravlja. Pred nakupom nove igrače pa se pogovorimo o resničnih razlogih za nakup, o prednostih in slabostih kupljenega in o skrbi za določen predmet, ko bo 1x že del družinskega inventarja. 

Tako pa smo pri koncu. Kot smo že omenili, zapisane vrednote oz. dejavnosti lahko starši vsakodnevno prenašamo na otroke predvsem s svojim zgledom, z načinom obnašanja in odnosom, ki ga imamo do otroka, ostalih članov družine, živali in okolja. Kajti pomnimo, otroci bodo spoštovali tisto, kar spoštujemo mi, njihovi vzorniki. 

(Če vam je bila tema zanimiva, se lahko prijavite še na druge naše novičke, ki vas bodo v vašem nabiralniku pričakovale le 1x na 14 dni. Teme pa bodo predvsem s področja vrednot, vzgoje, aktivnosti za otroke in pomenu pravljic za naše otroke.)